คนเข้าเยี่ยม

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดินเเดนลังกาสุกะ

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2553
Posted by พาจรดอทคอม , ผู้อ่าน : 845 , 21:40:21 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ผมมีโอกาสไปเยือนปัตตานีในขณะที่เมืองหลวงกรุงเทพมีเหตุการไม่ปกติ จริงๆ
แล้วเหตุการณ์ไม่ปกติน่าจะเป็นที่นี่ ด้วยความคิดถึงหลานชาย ซึ่งไปบรรจุเป็นข้า
ราชการตำรวจ ที่ สภ.สากอ อำเภอสุไหงปาดี ปัตตานีคือทางผ่าน ผู้ร่วมทางของ
ผมจะต้องเป็นคนหนักแน่นพอสมควร ไม่อย่างนั้นจะต้องถอนตัวกลับ ตั้งแต่เมื่อ
รถย่างเข้าสู่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนจังหวัดปัตตานีไม่ต้อง
พูดถึง เจ้าหน้าที่ทหารจะต้องทำงานหนักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ทั้งตำรวจและทหารจะต้องอยู่แบบระแวดระวังสุดๆ วันนี้พวกเราอยู่สบาย ขอส่งกำ
ลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนถึงเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครอง..ขอเป็น
กำลังใจครับ พูดถึงเรื่องนี้แล้วพาให้นึกถึงจ่าเพียร ที่ตลอดชีวิตทำงานเพื่อชาติ
เพื่อแผ่นดิน สุดท้านมาถูกเอาเปรียบ ..แค่เพื่อไม่มีเงินซื้อตำแหน่งอย่างเขาว่า
ต่อใปประเทศไทยคงจะหาชมคนดีกันในพิพิธภัณฑ์ ..วอนสังคมช่วยส่งเสริมคน
ดีๆ ให้ทำงานเพื่อประเทศชาติให้มากขึ้น เพื่อคนดีๆจะได้ไม่สูญพันธ์ครับ
สองหนุ่มใจกล้าน้า หลาน มัสยิดกลางปัตตานี
มัสยิดกรือเซะ อดีตคือเมืองหลวงแห่งดินแดนลังกาสุกะ ที่เคยรุ่งเรือง
อีกมุมภาพ ในวันเงียบ แห่งมัสยิดกรือเซะ ปัตตานี
ปัตตานีวันนี้ คงจะมีความเงียบเหงาไปอีกจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ผมได้แต่ภาวนา และหวังว่าเหตุการณ์ที่เคยสงบเมื่อครั้งอดึต จงกลับมาสู่พี่น้อง
3 จังหวัดภาคใต้โดยเร็ว เมื่อ 20 ปีที่แล้วผมเคยไปปัตตานีหลายครั้ง สมัยที่มีโรง
หนังศรีเมือง อยู่หัวสะพานเดชานุชิต ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นที่จอดรถ สมันนั้น
ผมจำเสียงของนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของปัตตานี " ศรีประเสริฐ " ซึ่งสมัยนั้น
นักจัดรายการวิทยุจะต้องจัดรายการได้ทั้งภาษายาวี และภาษาไทย ยามค่ำคืน
บริเวณระหว่างสะพานเดชานุชิต และสุดถนนปั้มเอสโซ่ เป็นตลาดโต้รุ่ง วัยรุ่น
ทั้งไทยพุทธ และอิสลาม ออกมาเที่ยวตลาดโต้รุ่ง เป็นภาพที่ผมประทับใจมาก
ในสมัยนั้น ถึงแม้ภาพเหล่านั้นอาจจะมีไม่สมบูรณ์นัก แต่ชีวิตของประชาชนก็ต้อง
ดำเนินต่อไปตามสภาวะการณ์
ฝรั่ง กับมะม่วง ทั้ง 2 ลูก 20 บาท ถูกมากๆ ที่ตลาดปาลัส อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี บนถนนเกาหลี ระหว่างเดินทางต่อไปจังหวันราธิวาสครับ
วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2553
Posted by พาจรดอทคอม , ผู้อ่าน : 845 , 21:40:21 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ผมมีโอกาสไปเยือนปัตตานีในขณะที่เมืองหลวงกรุงเทพมีเหตุการไม่ปกติ จริงๆ
แล้วเหตุการณ์ไม่ปกติน่าจะเป็นที่นี่ ด้วยความคิดถึงหลานชาย ซึ่งไปบรรจุเป็นข้า
ราชการตำรวจ ที่ สภ.สากอ อำเภอสุไหงปาดี ปัตตานีคือทางผ่าน ผู้ร่วมทางของ
ผมจะต้องเป็นคนหนักแน่นพอสมควร ไม่อย่างนั้นจะต้องถอนตัวกลับ ตั้งแต่เมื่อ
รถย่างเข้าสู่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนจังหวัดปัตตานีไม่ต้อง
พูดถึง เจ้าหน้าที่ทหารจะต้องทำงานหนักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ทั้งตำรวจและทหารจะต้องอยู่แบบระแวดระวังสุดๆ วันนี้พวกเราอยู่สบาย ขอส่งกำ
ลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนถึงเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครอง..ขอเป็น
กำลังใจครับ พูดถึงเรื่องนี้แล้วพาให้นึกถึงจ่าเพียร ที่ตลอดชีวิตทำงานเพื่อชาติ
เพื่อแผ่นดิน สุดท้านมาถูกเอาเปรียบ ..แค่เพื่อไม่มีเงินซื้อตำแหน่งอย่างเขาว่า
ต่อใปประเทศไทยคงจะหาชมคนดีกันในพิพิธภัณฑ์ ..วอนสังคมช่วยส่งเสริมคน
ดีๆ ให้ทำงานเพื่อประเทศชาติให้มากขึ้น เพื่อคนดีๆจะได้ไม่สูญพันธ์ครับ
สองหนุ่มใจกล้าน้า หลาน มัสยิดกลางปัตตานี
มัสยิดกรือเซะ อดีตคือเมืองหลวงแห่งดินแดนลังกาสุกะ ที่เคยรุ่งเรือง
อีกมุมภาพ ในวันเงียบ แห่งมัสยิดกรือเซะ ปัตตานี
ปัตตานีวันนี้ คงจะมีความเงียบเหงาไปอีกจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ผมได้แต่ภาวนา และหวังว่าเหตุการณ์ที่เคยสงบเมื่อครั้งอดึต จงกลับมาสู่พี่น้อง
3 จังหวัดภาคใต้โดยเร็ว เมื่อ 20 ปีที่แล้วผมเคยไปปัตตานีหลายครั้ง สมัยที่มีโรง
หนังศรีเมือง อยู่หัวสะพานเดชานุชิต ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นที่จอดรถ สมันนั้น
ผมจำเสียงของนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของปัตตานี " ศรีประเสริฐ " ซึ่งสมัยนั้น
นักจัดรายการวิทยุจะต้องจัดรายการได้ทั้งภาษายาวี และภาษาไทย ยามค่ำคืน
บริเวณระหว่างสะพานเดชานุชิต และสุดถนนปั้มเอสโซ่ เป็นตลาดโต้รุ่ง วัยรุ่น
ทั้งไทยพุทธ และอิสลาม ออกมาเที่ยวตลาดโต้รุ่ง เป็นภาพที่ผมประทับใจมาก
ในสมัยนั้น ถึงแม้ภาพเหล่านั้นอาจจะมีไม่สมบูรณ์นัก แต่ชีวิตของประชาชนก็ต้อง
ดำเนินต่อไปตามสภาวะการณ์
ฝรั่ง กับมะม่วง ทั้ง 2 ลูก 20 บาท ถูกมากๆ ที่ตลาดปาลัส อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี บนถนนเกาหลี ระหว่างเดินทางต่อไปจังหวันราธิวาสครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553